Услуги во царинско посредување и локално складирање

Ин Тиме МК БПС е Вашиот навигатор за ослободување на пратките од целиот свет.

Ефикасниот спој на нашите шпедитерските и транспорни услуги, Ви обезбедува точна усогласеност со царинските прописи и навремена достава на Вашите пратки.

Благодарение на долгогодишното искуство, глобалната покриеност , современиот пристап и методи, Ви ги нудиме најефикасни царински решенија со цел непречана конзистентност на Вашите увозни и извозни пратки.

Со единствена цел – нудење комплетна и високо квалитетна логистичка услуга, во 2013 година ја отворивме “Просторија за повеќекратно привремено чување – ПППЧ” , со кој Ви овозможуваме поедноставен и функционален пристап до Вашите пратки:

  • Комплетна транспортна и логистичка услуга
  • Транспаретен и прецизен приказ на Вашите пратки
  • Директно процесирање на пратките
  • Огромна заштеда на Вашето време и средства
  • Организација и адаптација според Вашите потреби